Naudinga žinoti

Meno kūrėjo statusą ir Meno kūrėjų socialinės apsaugos programą bei jos administravimo tvarką
reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo pakeitimo
įstatymas.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimas Nr. 316 ,,Dėl meno kūrėjų
socialinės apsaugos programos".

 

Šią informaciją taip pat rasite: https://lrkm.lrv.lt/lt/veikla/meno-kureju-socialine-apsauga-1

plačiau

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija įgyvendinti valstybės politiką autorių teisių ir gretutinių teisių srityje ir pagal savo kompetenciją koordinuoti šių teisių apsaugą.

plačiau